LID WORDEN

 

Waarschijnlijk is de microbe van de fotografie jou ook aan het besmetten. Misschien denk je er zelfs aan om ook lid te worden van een fotoclub? Dan vraag je je zeker af:

 

"Hoe word je lid?"

 

Voorwaarden lidmaatschap.

Elke fotograaf kan in principe lid worden van de Difoto VZW Tongeren, maar het moet onderling wel klikken. Voor ons is belangrijk dat een nieuw lid een actieve en positieve bijdrage aan de club levert. Vriendschap komt ook in onze club op de eerste plaats.
Verder moet hij/zij de huishoudelijke reglementen van Difoto VZW Tongeren naleven.
Daarom nodigen wij elke geïnteresseerde uit, om 2x per maand de fotobijeenkomsten bij te wonen waar hij/zij werken kan laten zien.

Voordelen?

Kijken naar en praten over fotografie.
Je eigen fotowerk verbeteren en foto's van anderen leren beoordelen.
In een kameraadschappelijke sfeer genieten van je hobby.
In clubverband naar tentoonstellingen van andere clubs gaan kijken.
Mogen meedoen aan elke foto-excursie van de club.
Gratis mogen meedoen aan de jaarlijkse wedstrijden van het Limburgs (VLF) en het overkoepelend Vlaams Verbond (CvB).

Kosten?

Jaarlijks verplicht clublidgeld is € 50.
Hierbij is ook het CvB-lidmaatschap ( € 25) inbegrepen en geniet je van tal van extra voordelen, onder andere een verzekering tijdens je hobby en een abonnement op het tijdschrift "Beeld Express".
Overschrijven doe je op rekening 979-6527914-13 met vermelding van het adres van de administratieve zetel van de club: vzw Difoto vzw, IJzerbron 12, 3700 Tongeren..

Meer weten ?

Neem vrijblijvend via e-mail contact op met de voorzitter of een van de andere bestuursleden.