Welkom op onze website.

Difoto vzw, voluit DIgitale FOtografie TOngeren.

We herbeginnen onze werking op vrijdag, 11 maart om 19.30 in de muziekklas van STL te Tongeren.

Iedereen van harte welkom!