Welkom op onze website.

Difoto, voluit DIgitale FOtografie TOngeren.

De volgende vergadering is nu op vrijdag, 22 maart om 19.30 in de muziekklas van STL te Tongeren.

Iedereen van harte welkom!