Welkom op onze website.

Difoto vzw, voluit DIgitale FOtografie TOngeren.

De volgende vergadering is nu op vrijdag, 28 april om 19.30 in de muziekklas van STL te Tongeren.

Iedereen van harte welkom!