Wie zijn wij


HISTORIEK

Het letterwoord “Difoto” stond vroeger in het analoge tijdperk voologo_difoto_rgb_150dpir DIa- en FOtoclub TOngeren. Tegenwoordig betekent het DIgitale FOtografie TOngeren.
Onze fotoclub Difoto vierde in 2016  haar veertigjarig bestaan. Van de beginjaren weten de huidige leden maar bitter weinig. In enkele documenten vinden wij wel terug dat Difoto Tongeren diverse nationale en internationale salons inrichtte en dat de club ook 4 keer het Provinciaal Salon en/of de FotoTocht voor het VLF organiseerde.

Na de Statutaire Vergadering van 27 januari 2023 is Difoto geen vzw meer, maar een feitelijke vereniging.


BESTUUR

De bestuursleden van  ‘Difoto vzw’ zijn:

 • Georges Friant (voorzitter en wedstrijdcommissaris).
 • Paul Greven (secretaris).
 • Jean-Pierre Collas (schatbewaarder en materiaalmeester).
 • Maatschappelijke zetel: Difoto, Schaapsweide 4 / 10 te 3700 Tongeren

CLUBLOKAAL

Sinds begin 2016 vergaderen wij in de school Sint-Lutgart (Aoterstoase) Beemdstraat 4 te Tongeren.
Onze bijeenkomsten gaan door op de 2de en de 4de vrijdag van de maand (behalve feestdagen en de vakantiemaanden).
We starten om 19.30 uur en we eindigen omstreeks 22 uur.


LIDMAATSCHAP

Waarschijnlijk is de microbe van de fotografie jou ook aan het besmetten. Misschien denk je er zelfs aan om ook lid te worden van een fotoclub? Dan vraag je je zeker af:

“Hoe kan ik lid worden?”

Voorwaarden lidmaatschap.

Elke fotograaf kan in principe lid worden van de Difoto VZW Tongeren, maar het moet onderling wel klikken. Voor ons is het belangrijk dat een nieuw lid een actieve en positieve bijdrage aan de club levert. Vriendschap komt ook in onze club op de eerste plaats.

Verder moet hij/zij de huishoudelijke reglementen van Difoto VZW Tongeren naleven.

Daarom nodigen wij elke geïnteresseerde uit, om 2x per maand de fotobijeenkomsten bij te wonen waar hij/zij werken kan laten zien.

Voordelen?

 • Kijken naar en praten over fotografie.
 • Je eigen fotowerk verbeteren en foto’s van anderen leren beoordelen.
 • In een kameraadschappelijke sfeer genieten van je hobby.
 • In clubverband naar tentoonstellingen van andere clubs gaan kijken.
 • Mogen meedoen aan elke foto-excursie van de club.
 • Gratis mogen meedoen aan de jaarlijkse wedstrijden van het Limburgs (VLF) en het overkoepelend Vlaams Verbond (CvB).

Kosten?

 • De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap. wordt zeer democratisch gehouden en bedraagt momenteel € 30, hierbij is ook het lidmaatschap bij Breedbeeld en bij het VLF inbegrepen. Vanaf nu zijn alle leden van een club automatisch lid van Breedbeeld (het vroegere CvB)  met enkele extra voordelen, onder andere een verzekering BA tijdens de hobby en de mogelijkheid voor de club om jaarlijks één spreker te vragen voor een kwaliteitsbevorderende begeleiding.
 • Wij zouden de jaarlijkse ledenbijdrage graag ontvangen voor het einde van november. Onze leden schrijven 30 € over op naam van Difoto vzw, Schaapsweide 4/10, 3700 Tongeren.
 • REKENINGNUMMER: BE58 9734 4837 7379 (OPGEPAST, het oude rekeningnummer van de vzw is NIET meer geldig)

Voor meer informatie: vul het contactformulier op deze site in.