Privacy

Privacyverklaring (AVG/GDPR)

Privacyverklaring ledengegevens

Difoto vzw bewaart enkel de gegevens die ze van haar leden ontvangt bij het afsluiten van een lidmaatschap. Deze gegevens zijn:

  • naam en voornaam;

  • straat en huisnummer;

  • postcode en gemeente;

  • e-mailadres;

  • vast en/of mobiel telefoonnummer;

  • een historiek van lidgeldbetalingen.

Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde datacenters van Google Drive.

Wie heeft toegang tot de ledengegevens?

Enkel bestuursleden hebben toegang tot de ledengegevens d.m.v. een login en een wachtwoord.

Voor welke doeleinden worden ledengegevens opgeslagen?

Difoto vzw verzamelt deze gegevens voor:

  • De ledenadministratie;

  • Het bezorgen van uitnodigingen voor de clubactiviteiten;

  • Het kunnen lezen van nieuwe berichten op de blog van de vereniging.

Delen van gegevens met derden

Difoto vzw deelt de gegevens van haar leden nooit met bedrijven, overheden en/of andere verenigingen. Ingeval zij dat in de toekomst wel zou overwegen, zal ze de leden daarvoor om toestemming vragen.

Opvragen, aanpassen en wissen van gegevens

Leden blijven volgens de bepalingen van AVG/GDPR eigenaar van hun gegevens. Zij kunnen opvragen welke gegevens Difoto vzw over hen heeft, vragen om aanpassing ervan of vragen om verwijdering ervan. Hun gegevens zullen dan binnen de wettelijk bepaalde termijn (4 weken) worden overgemaakt, gewijzigd of gewist.

Verzoeken voor inzage, aanpassing of wissen van ledengegevens worden gericht aan de voorzitter van Difoto vzw (GeorgesFriant6@gmail.com). Leden die verzoeken om het wissen van hun gegevens worden geacht ervan op de hoogte te zijn dat het daarbij gaat om een hard-delete. Dat wil zeggen dat er ook geen reservekopie meer zal worden bijgehouden.

Wanneer Difoto vzw meer dan twee jaar geen contact meer heeft met een ex-lid, dan zal zij de data met betrekking tot dat ex-lid verwijderen, zoals bepaald in de AVG/GDPR.

Difoto vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.